Normální 35 - 50 cm

Aby Váš záhon tulipánů byl krásný doporučujeme sázet k sobě vždy minimálně 10 cibulek od jednoho druhu tulipánů.