Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě tulipanyzholandska.cz, jehož provozovatelem je Petr Křížek. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupující) a prodávajícího (tulipanyzholandska.cz).


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu tulipanyzholandska.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouvou se rozumí Vydaná faktura nebo prodejka, kterou zákazník obdrží společně se zbožím. Kupní smlouva vstupuje v platnost okamžikem převzetí zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: u zboží došlo k neočekávatelnému nárůstu ceny, zboží se již nevyrábí, zboží se vyprodalo a nelze ho doobjednat, cena zboží byla chybně uvedena. Prodávající je povinen o tomto kupujícího informovat - mailem nebo telefonicky nebo osobně na našich prodejnách. Pokud kupující již toto zboží zaplatil, bude mu odpovídající částka vrácena zpět na účet a k uzavření smlouvy nedojde.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré údaje musí být pravdivé.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České republice.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu tulipanyzholandska.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana těchto dat se řídí příslušným zákonem a právním nařízením platným na území ČR.
 • Vyplněním registračního formuláře zároveň dáváte souhlas k zasílání informačního Newsletteru na mailovou adresu vyplněnou při registraci. Ze zasílání Newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 5ti dnů po obdržení objednávky při placení na dobírku.
 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v odstavci "Doprava a platba".
 • Internetový obchod tulipanyzholandska.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

 

Reklamace

 • V případě, že nejste z jakéhokoliv důvodu se zbožím spokojeni, zašlete nám ho prosím do 14ti dnů zpět a vrátíme vám celou částku, kterou jste nám uhradili, tedy i včetně poštovného.

 

Výměna zboží

 • V případě potřeby vám zboží vyměníme za jiný druh.
 • Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu a musí být odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky i včetně dokladu o zakoupení zboží. 
 • Zboží na výměnu / vracené zboží odesílejte výhradně na adresu: 

  ......

 • Náklady spojené s výměnou zboží nese kupující.

 

Nedoručitelné zásilky

 • V případě, že vinou zákazníka nebude možné doručit objednané zboží a toto se nám vrátí zpět, vyhrazujeme si právo vyřadit tohoto zákazníka z naší databáze. V budoucnosti bude možné zaslání objednávky tomuto zákazníkovi pouze v případě úhrady zboží a poštovného dopředu. Toto platí i v případě opakovaného doručení - zaslání teprve v okamžiku obdržení platby za zboží a poštovné.

 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetového obchodu tulipanyzholandska.cz. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní od jeho obdržení bez udání důvodu a to v souladu s Občanským zákoníkem hlava pátá "Spotřebitelské smlouvy".
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Zapsán v živnostenském rejstříku 
....


Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Trutnov